USŁUGI ODZYSKIWANIA DANYCH

Usługi odzyskiwania danych

Ceny mogą się różnić w zależności od charakterystyki sprzętu.

OPIS USŁUGI:
CENA:
odzyskanie danych z usuniętej partycji od 100 zł
odzyskanie danych ze sformatowanej partycji od 120 zł
odzyskanie danych po ich skasowaniu od 150 zł
odzyskanie danych po działaniu wirusów od 300 zł